Ang aming koponan

MANAGEMENT

General Manager

Punong tagapamahala

HR

Opisyal na Tagapamahala

Production Manager

Manager ng Produksyon

Products Manager

Tagapamahala ng mga Produkto

Purchase Manager

Tagapamahala ng Pagbili

Sales Manager

Sales Manager